Curriculum vitae

  • Licentiaat in de rechten K.U.Leuven 2001
  • Advocaat aan de balie van Brussel sedert 2001
  • Post-universitaire opleiding Curator-Vereffenaar 2018

Voorkeurmateries

  • Onderneming en verenigingsrecht
  • Vastgoedrecht en Nabuurschap
  • Overeenkomsten en Algemene voorwaarden
  • Schade en Aansprakelijkheid
  • Ondernemingen in moeilijkheden/Aandeelhoudersconflicten

Contact