Curriculum vitae

 • Master in de rechten Universiteit Gent 2015
 • Houder van het getuigschrift ‘bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken’ 2017
 • Advocaat aan de balie van Brugge van 2015 tot 2018
 • Advocaat aan de balie van Brussel sinds oktober 2018

Voorkeurmateries

 • Strafrecht en Verkeerssanctierecht
 • Personen- en familierecht
 • Erfopvolging, schenkingen, erfenissen en testamenten
 • Burgerlijke en handelsovereenkomsten
 • Handelsrecht
 • Contractenrecht
 • Huurrecht
 • Bouw- en aannemingsrecht
 • Zakenrecht
 • Appartement en mede-eigendom
 • Factuurinvorderingen
 • Schade en Aansprakelijkheid

Contact