• Burgerlijke partijstelling

  • Bijstand tijdens verhoor (Salduz)

  • Raadkamer/KI

  • Politierechtbank

  • Correctionele rechtbank

  • Hof van Beroep

  • Strafuitvoeringsrechtbank

  • Hof van Cassatie

  • Tuchtprocedure