Advocaten hebben de eed afgelegd, waardoor zij pleit-bevoegdheid hebben en gehouden zijn aan een beroepsdeontologie, waarvan het beroepsgeheim een essentieel onderdeel is, wat maakt dat zij bij uitstek vertrouwenspersonen zijn.  Hierdoor bekleden advocaten een onderscheidende positie binnen de wereld van de juridische dienstverlening, in het bijzonder op het vlak van het bereiken van oplossingen voor soms complexe (conflict)situaties.

Hoebeek Advocaten, met kantoren gelegen in de Noordrand van Brussel, maakt er een erezaak van hiervan het levende bewijs te zijn, door steeds integer te handelen in functie van uw reële behoeften en uitdagingen.

Geen zaak is te klein, geen zaak is te groot. Hoebeek Advocaten zal haar juridische expertise steeds proactief aanwenden met de betrokkenheid, discretie, nauwkeurigheid en resultaatgerichtheid, die van een kwalitatieve dienstverlening mag worden verwacht.

Indien aangewezen kan er worden doorverwezen naar of kan er worden samengewerkt met gespecialiseerde niche-advocaten en/of andere professionele dienstverleners (accountants, revisoren, detectives, fiscalisten, gespecialiseerde juristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, technische experten,…) binnen het internationale netwerk van Hoebeek Advocaten.